Polish

Raport wykazał bardzo niską śmiertelność wynoszącą 0,71% wśród leczonych pacjentów z potwierdzonymi pozytywnymi przypadkami COVID-19.


Find this article in English and other languages here.
Find the direct link for download here.


W dniu 2 lipca 2020 r. w Nowym Jorku, lekarz medycyny Vladimir Zelenko ogłosił, że retrospektywne badanie oparte na analizie danych jego pacjentów jest dostępne do wglądu na intrenecie www.TheZelenkoProtocol.com. Badanie, które zostało ocenione przez innych lekarzy, wykazało, że wczesna interwencja i leczenie stratyfikacyjne pacjentów zakażonych COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych spowodowało pięciokrotnie mniejsza liczbę pobytów w szpitalu i zgonów pacjentów. Leczenie złożone było z cynku, małych dawek hydroksychlorochiny i azytromycyny.

Wcześniejsze badania nad leczeniem covid-19 opierały się w dużej mierze na pacjentach przebywających w szpitalu, włączając pacjentów intensywnej terapii podłączonych do wentylacji mechanicznej. Badanie to pokazuje wyniki wczesnego leczenia pacjentów, bezpośrednio po pierwszej wizycie lekarskiej. Stosując proste kryteria stratyfikacji ryzyka, Zelenko zidentyfikował, któremu pacjentowi należy przepisać pięciodniowe leczenie złożone z trzech leków, niskiej dawki cynku, hydroksychlorochiny i azytromycyny.

Główne wyniki pokazują, że w grupie 141 pacjentów leczonych cynkiem, mała dawka hydroksychlorochina i azytromycyny, tylko 2,8% (4/141) było w szpitalu w porównaniu do 15,4% w nieleczonej grupie kontrolnej (58/377) (stosunek szans 0,26, 95% CI 0,06-).5; p<0.001). W grupie leczonej zmarło zaledwie 0,71% (1/141), w porównaniu z 3,5% (13/377) w grupie nieleczonej (wskaźnik szans 0,2, 95% CI 0,03-1,5; p=0,16).

Aby przeprowadzić tę retrospektywną analizę i badania, Zdenko współpracował z Dr. Rolandem Derwandem, niemieckim lekarzem i ekspertem w dziedzinie nauk przyrodniczych, oraz prof. Martinem Scholzem, niezależnym konsultantem i adiunktem medycyny eksperymentalnej na Uniwersytecie Heinricha Heina w Dusseldorfie, Niemcy. Derwald i Scholz jako pierwsi wspomnieli o protokole Zelenko w artykule naukowym, wraz z niedawno opublikowaną hipotezą na temat możliwego znaczenia połączenia cynku z hydroksychlorochina jako metody leczenia COVID-19. Derwand i Scholz przeanalizowali również dane i opisali je w badaniu naukowym, podczas gdy Zelenko leczył pacjentów.

"Tym co wyróżnia to badanie jest to, że pacjenci byli wcześnie zdiagnozowani z COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych i leczenie rozpoczęto wcześnie," powiedział Derwand. "Niestety, często zapominamy o ogólnej wiedzy medycznej – że chcemy jak najszybciej leczyć każdego pacjenta z zakazaną chorobą. Zelenko natychmiast potraktował swoich pacjentów stratyfikowanym ryzykiem trzema lekami, aby zapewnić skuteczność leczenia i nie czekał na rozwój choroby."

"Niestety, większość doniesień medialnych na temat hydroksychlorochiny było negatywnych," Zelenko kontynuuje. "Te trzy lekarstwa są niedrogie i łatwo dostępne w postaci pigułek, i współdziałają przeciwko COVID-19. Ten schemat leczenia działa, i jest jedynym dostępnym leczeniem przedszpitalnym obiecujący sukces." "Główną funkcją hydroksychlorochiny jest umożliwienie cynku przedostanie się do komórek, gdzie cynk zabija wirusa", dodaje Zelenko. "Azytromycyna zapobiega wtórnej infekcji bakteryjnej w płucach i zmniejsza ryzyko powikłań. Cynk jest więc kulą, hydroksychlorochina jest bronią, a azytromycyna jest kamizelką ochronną."

"Jest to pierwsze badanie ambulatoryjne pacjentów z COVID-19, które pokazuje, jak prosta ambulatoryjna stratyfikacja pozwala na szybką decyzję o podjęciu leczenia, w krótkim czasie po pierwszych objawach", Prof.. Scholz powiedział. "Dobrze tolerowana pieciodniowa potrojne leczenie spowodowało mniejszą liczbę pobytów w szpitalu i mniejszą liczbę zgonów bez zgłaszania skutków ubocznych związanych z chorobami serca, w porównaniu z istniejącymi danymi dotyczącymi nieleczonych pacjentów. Skala wyników może znacznie zwiększyć znaczenie wczesnego stosowania małej dawki hydroksychlorochina, zwłaszcza w połączeniu z cynkiem. Dane te mogą być wykorzystane w uporczywej pandemii, a także w przyszłych badaniach klinicznych.

Jeśli chcesz przyczynić się do projektu, tłumacząc materiały dr Zelenko na inne języki, prosimy o kontakt pod adresem contact@internetprotocol.co.