Turkish

Rapor kesin COVİD-19 vakalı hastaların ölüm oranının %0,71 gibi çok düşük olduğunu rapor ediyor.


Find this article in English and other languages here.
Find the direct link for download here.


New York, NY 2 Temmuz 2020 – New York’ta yaşayan, Pratisyen Hekim Dr. Vladimir Zelenko bugün, hastalarının verilerini analiz eden geriye dönük bir çalışmanın www.TheZelenkoProtocol.com web sitesi üzerinden online olarak okunabileceğini duyurdu. Akran denetimine sunulmuş olan çalışma, ayakta tedavi kapsamında COVİD-19 riski sınıflandırmasındaki hastaların erken müdahale ve tedavisi sayesinde beş kat daha az hastaneye yatırılma ve ölüm gözlemlendiğini gösteriyor. Tedavide çinko, düşük dozda hidroksiklorokin ve azitromisin kullanılmıştır.

Önceki COVİD-19 tedavileri büyük oranda, mekanik ventilasyon takılı yoğun bakımdakiler dahil, hastaneye yatırılmış ağır hastalar üzerinde yapılmıştı. Buna karşılık, bu çalışma doktoru ilk ziyaret etmelerinden sonra erken tedavi gören hastaların neticelerini incelemektedir. Zelenko basit risk sınıflandırması kriterini kullanarak, hangi hastaların üçlü ilaç terapisine ihtiyaçları olduğunu tespit ederek bu ilaçların beş gün boyunca kullanılmasını reçete etmiştir.

Sonuçlar üçlü terapi görmüş 141 hastanın sadece %2,8’inin (4/141) hastaneye yatırılması gerekti. Diğer taraftan, tedavi görmemiş kontrol grubunun %15,4’ü (58/377) hastaneye yatırılmıştır (olasılık oranı 0.16, %95 CI 0.06-0.5; p<0.001). Tedavi görmemiş gruptaki %3,5 (13/377) ile karşılaştırıldığında tedavi gören gruptaki hastaların yalnızca %0,71’inde (1/141) ölüm görülmüştür (olasılık oranı 0.2, %95 CI 0.03-1.5; p=0.16).

Bu geriye dönük analiz ve çalışmayı yapabilmek için Zelenko, Alman bir hekim ve farmasötik sanayi uzmanı olan Dr. Roland Derwand ve bağımsız bir danışman ve Heinrich Heine Üniversitesinde (Düsseldorf, Almanya) deneysel tıp üzerinde misafir profesörlük yapan Prof. Martin Scholz ile birlikte çalışmıştır. Zelenko Protokolü’nden bilimsel bir makalede ilk kez Derwand ve Scholz söz etmişlerdir. Yakın bir zamanda yayınladıkları bu hipotez makalesi çinko ile düşük dozda hidroksiklorokin bileşiminin COVİD-19’un olası bir tedavi yöntemi olarak göstermektedir. Derwand ve Scholz ayrıca bu çalışmanın veri analizlerini gerçekleştirip yazıya dökerken, Zelenko birebir hasta tedavileriyle ilgilenmiştir.

Derwand, “Bu çalışmayı farklı kılan, ayakta tedavi kapsamında erkenden COVİD-19 teşhisi konan hastaların erkenden tedavi edilmesidir”, diyor. “Maalesef, bulaşıcı hastalığı olan bir hastayı derhal tedavi etmemiz gerektiğine dair genel sağlık bilgisini unutmuşa benziyoruz. Zelenko, etkili olabilmesi için risk grubundaki hastalarını hemen bu üç ilaçla tedaviye başlamış ve hastalığın daha da ilerlemesini beklememiştir.” Zelenko, “Hidroksiklorokin ile ilgili basında yer alan bilgilerin çoğunun olumsuz olması talihsiz olmuştur,” diyerek devam ediyor. “Bu üç ilaç ekonomiktir, hap şeklinde mevcuttur ve COVİD-19’a karşı birlikte çalışır. Bu dozaj etkilidir ve hastane öncesinde umut vadeden tek tedavidir.” Zelenko, “Hidroksiklorokinin esas işlevi, bir virüs öldürücü olan çinkonun hücre içine girmesini sağlamaktır,” diye ekledi.

“Azitromisin akciğerlerdeki sekonder bakteriyel enfeksiyonu önlemekte ve pulmoner komplikasyon riskini azaltmaktadır. Başka deyişle, çinko kurşun ise hidroksiklorokin tabancadır, azitromisin ise çelik yelektir.” Professor Scholz, “Bu, basitçe yapılabilecek bir risk gruplandırmasının semptomlar başladıktan kısa bir süre sonra tedavi için hızlı karar almaya imkan verdiğini gösteren COVID-19’lu poliklinik hastalar üzerinde yapılan ilk çalışmadır,” dedi. “Çok iyi tolere edilen 5 günlük üçlü ilaç tedavisi sayesinde, hiç tedavi görmemiş ilgili halka açık hasta verileriyle karşılaştırıldığında hiçbir kardiyak yan etki görülmemiş, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında önemli ölçüde azalmalar görülmüştür. Sonuçların büyüklüğü, düşük dozda hidroksiklorokinin, özellikle de çinko ile birlikte erkenden kullanımıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu veriler salgına karşı halen sürdürülen politikalar ile ileride yapılacak klinik çalışmalar için kullanılabilir.”

Dr. Roland Derwand Kimdir?

Münih’te yaşayan Derwand, neredeyse 20 yıllık tecrübeye sahip bir hekim ve farmasötik endüstri uzmanıdır. Şu an Almanya’da bir Amerikan biyoteknoloji firmasının tıbbi işler departmanının sorumlusudur. Bu çalışmada üstlenmiş olduğu rol ve yaptığı katkıları özel ve bağımsız olmuştur. Öncesinde farmasötik ve biyoteknoloji endüstrisinde ulusal, Avrupa ve dünya çapında çeşitli görevlerde yer almıştır. Almanya, Mainz’deki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden Tıp Doktorluğu diploması, Göttingen’deki PFH Uygulamalı Bilimler Özel Üniversitesinden İşletme mastırı (MBA) bulunmaktadır ve doktorasını kardiyovasküler fizyoloji üzerine yapmıştır.

Prof. Dr. Martin Scholz Kimdir?

Almanya, Farankfurt am Main’daki, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesinden doktora derecesi (Ph.D.) bulunan Scholz, Düsseldorf’da bulunan Heinrich Heine Üniversitesinde deneysel tıp alanında misafir profesörlük yapmaktadır. Kendisi ayrıca “Starts- and -Ups Consulting” firmasında genel müdürdür. Bundan önce, Scholz 2001’de kurulmuş bir biyoteknoloji firması olan LEUKOCARE AG yönetim kurulunda bilimden sorumlu başkan olarak görev yapmıştır. Scholz, Brezilya Sao Paulo’daki Marilia Tıp Fakültesinden (FAMEMA) “professor honoris causa” (fahri profesörlük) unvanı almıştır.

Dr. Vladimir Zelenko Kimdir?

Zelenko 2000 yılında Buffalo School of Medicine’daki SUNY’den mezun olmuştur. Lisanslı olarak Aile Hekimliği yapmakta olup Monsey Family Medical Center’da tıbbi direktördür.


Daha fazla bilgi için, www.thezelenkoprotocol.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Basınla ilgili istekleriniz için, countermediarelations@gmail.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Dr. Zelenko'nun materyallerini diğer dillere çevirerek projeye katkıda bulunmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin contact@internetprotocol.co.